Туристически маршрут Белоглавият лешояд в Природен парк „Врачански Балкан“

Що за птица е Лешоядът?

Лешоядите са древни грабливи птици от Разред Ястребоподобни. Наименованието им идва от типа храна, която ядат – мърша (леш).
Разпространени са в Европа,Африка и Азия. Обитават разнообразни терени – планини, скалисти райони, равнини, степи, полупостини и пустини.
Ако не са преследвани, се хранят в близост до човека – край населени места, кошари и на сметища.
Лешоядите притежават характерни белези на хищните птици: силни крака със закривени нокти, голям клюн, горната част на който е закривен надолу.
С крака си те задържат храната си, а с клюна я разкъсват.
В България с познати четири вида лешояди: египетски, белоглав, черен и брадат лешояд. Последният вид е изчезнал от нашата страна.
Белоглавият лешояд е една от най-едрите птици в България. Дължината на тялото му е около 1 м, размахът на крилете достига 2.70 м, а теглото варира от 7 до 11 кг!
Гърбът и крилата му са бежово-кафяви, а маховите пера и опашката са черни. Главата е покрита с рядък светъл пух. Шията също е покрита с пух, а в основата й има характерна непрекъсната „якичка“ от удължени пухови перца.